Księgowość z programem finansowym Symfonia

biuro3 350

Osobom cierpliwym i skrupulatnym proponujemy kurs księgowości, przygotowujący zarówno do pracy w działach księgowości prowadzących pełną rachunkowość, jak i do prowadzenia podatkowej księgi przychodów-rozchodów. Integralną częścią kursu jest nauka i praktyczne ćwiczenia z księgowania przy wykorzystaniu programu finansowego Symfonia.
Księgowanie, sporządzanie zestawień, bilansów i sprawozdań finansowych, wraz z towarzyszącymi im procedurami i dokumentacją, mają podstawowe znaczenie w obrocie gospodarczym. Współczesne przedsiębiorstwo nie może się więc obyć bez z specjalisty, który nie tylko zna przepisy i procedury dotyczące księgowania, ale umie także korzystać w swojej pracy z nowoczesnych metod i narzędzi księgowania.

   Program kursu:

 • Podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości, dokumentacja zdarzeń gospodarczych
 • Księgi rachunkowe, organizacja rachunkowości
 • Sprawozdanie finansowe
 • Zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych, charakterystyka wybranych aktywów
 • Rachunkowość obrotu materiałowo-towarowego, wyroby gotowe i usługi
 • Kapitały (fundusze) własne
 • Rachunek kosztów - koszty podstawowej działalności operacyjnej
 • Przychody z podstawowej działalności operacyjnej
 • Przychody i koszty działalności operacyjnej
 • Przychody i koszty finansowe
 • Ustalenie wyniku finansowego
 • Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i podatkiem dochodowym z działalności gospodarczej osób fizycznych
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego i deklaracji podatkowych VAT-7, CIT-8
 • Program finansowo-księgowy Symfonia

 Organizacja kursu:

Kurs "Księgowość z programem Symfonia" trwa 12 dni, łącznie 96 godzin lekcyjnych.
Zajęcia odbywają się od 9.00 do 15.00.
Uczestnicy kursu otrzymują komplet materiałów szkoleniowych oraz poczęstunek kawowy.

 Potwierdzenie kwalifikacji:

Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje w zakresie księgowości.

 Cena kursu:

Cena podstawowa w grupie 2-4 osobowej wynosi 4 600,00 zł.
Możliwa jest również nauka indywidualna w cenie 9 120,00 zł.
Natomiast dla grup liczących powyżej 4 osób cena kursu jest do negocjacji.

 Termin kursu:

Dostępność kursu można sprawdzić w Terminach kursów i szkoleń. Istnieje możliwość zmiany lub uzgodnienia nowego terminu kursu.

Zapraszamy