Nasze atuty

oce lupa 200

OMNIA Centrum Edukacji kontynuuje działalność oświatową nieprzerwanie od 1988 roku. Obecnie, jako spółka z o.o., prowadzimy szkoły policealne oraz szeroki wachlarz kursów i szkoleń.

Naszymi atutami są:

 • Doświadczenie
  Długoletnia działalność umożliwiła nam zebranie bogatego doświadczenia w każdej dziedzinie naszej oferty edukacyjnej. Staramy się je spożytkować tak, aby naszym słuchaczom ułatwić podjęcie właściwego wyboru i zapewnić warunki do maksymalnego wykorzystania czasu przeznaczonego na naukę, a zwłaszcza, by zdobywane przez nich kwalifikacje miały pełne pokrycie w opanowanych umiejętnościach.
 • Profesjonalizm
  Nasze profesjonalne przygotowanie potwierdza akredytacja Kuratora Oświaty. Spełniamy wszystkie wymogi programowe i skrupulatnie realizujemy plany kształcenia. Przestrzegamy obowiązujących procedur oświatowych wraz z wymaganą przez nie dokumentacją oraz wymogami w zakresie gromadzenia, przetwarzania i przechowywania informacji. Dbamy o udostępnianie słuchaczom potrzebnych materiałów dydaktycznych oraz należyte wyposażenie pracowni w sprzęt, akcesoria i materiały zużywalne do ćwiczeń.
 • Przygotowanie
  Wszystkie zajęcia odbywają się na miejscu, w siedzibie OMNIA Centrum Edukacji, a nasi słuchacze korzystają z sal wykładowych z wyposażeniem multimedialnym oraz ze specjalistycznych wielostanowiskowych pracowni do zajęć praktycznych, m.in. pracowni: kosmetycznej, fryzjerskiej, wizażu, chemicznej, florystycznej, pielęgnacji ciała, manicure i pedicure. Stale dbamy o wysokie kwalifikacje kadry nauczycielskiej i instruktorskiej. Głównym kryterium jej doboru są kompetencje zawodowe i predyspozycje pedagogiczne, ukierunkowane na zapewnienie wysokiego poziomu nauczania.
 • Efektywność
  Doceniamy podjęty przez naszych słuchaczy wysiłek i ze swojej strony robimy wszystko, by był efektywny i przyniósł im sukces. Dlatego największy nacisk kładziemy na praktyczną naukę zawodu. Zajęcia praktyczne, na których jest taka możliwość i potrzeba dydaktyczna, prowadzone są z udziałem modeli i klientów z zewnątrz. Dzięki temu, nauka wykonywania zabiegów i nawiązywania kontaktów z klientami jest wyjątkowo skuteczna. Konsekwentnie przestrzegamy zasady, że na jednym stanowisku ćwiczy jeden słuchacz. W trakcie zajęć praktycznych wykorzystywane są preparaty wiodących firm kosmetycznych i fryzjerskich, z których wiele organizuje dodatkowo specjalistyczne szkolenia, dostępne dla naszych słuchaczy nieodpłatnie lub z dużymi zniżkami. W trakcie nauki nasi słuchacze mają możliwość uczestniczenia w pokazach i konkursach organizowanych na szczeblu międzyszkolnym, regionalnym i krajowym.
 • Skuteczność
  Po ukończeniu nauki, zdecydowana większość naszych absolwentów podejmuje pracę w zawodzie lub rozpoczyna działalność na własny rachunek w kraju lub zagranicą. Poza tym, liczne ich grono w dalszym ciągu podnosi swoje kompetencje zawodowe i wraca do nas w celu poszerzenia kwalifikacji o nowy kierunek albo specjalność.
 • Przyjazna atmosfera
  Wiemy, że podjęcie dodatkowej nauki jest dla wielu naszych słuchaczy dużym wyzwaniem, bardzo absorbującym i wymagającym licznych poświęceń, dlatego dokładamy wszelkich starań, by dobrze się u nas czuli. Z uśmiechem wspieramy ich i motywujemy do osiągania jak najlepszych wyników oraz konsekwentnego doskonalenia zawodowej biegłości. Służymy radą w każdym aspekcie procesu dydaktycznego oraz życzliwie pomagamy rozwiązywać ewentualne problemy i pokonywać trudności. Mamy na uwadze przede wszystkim dobro naszych słuchaczy i pomyślne ukończenie przez nich całego cyklu nauki.

Jesteśmy przekonani, że tak naprawdę na nasze powodzenie składają się sukcesy odnoszone przez naszych absolwentów. I to one są najbardziej wiarygodną rekomendacją dla efektów naszej pracy oraz jej głównym atutem. Życząc więc wszystkim sukcesów zawodowych, nie ustajemy w staraniach, by słuchaczy dobrze przygotować do ich osiągnięcia.