Ośrodek Kształcenia OMNIA - Kursy
OMNIA Centrum Edukacji - O nas

Kurs kwalifikacyjny w zawodzie Fryzjer

fryzjerkaReforma szkolnictwa zawodowego wprowadziła duże zmiany w kształceniu dorosłych w zawodzie fryzjera - od września 2012 r. nie ma naborów do szkół policealnych dwuletnich. Osoby, które ukończyły 18 lat, mogą kształcić się w zawodzie fryzjera [symbol cyfrowy zawodu 514101] na kursach kwalifikacyjnych, przygotowujących do egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, po zdaniu którego otrzymują dyplom potwierdzający uzyskanie zawodu fryzjera.

Kurs obejmuje 1050 godzin lekcyjnych i trwa 2 lata w systemie zaocznym. Zajęcia prowadzone są przez 22 miesiące, podzielone na 4 semestry i odbywają się w trybie zjazdowym co dwa tygodnie, w piątki po południu oraz w soboty i niedziele przed i po południu, według harmonogramu zjazdów.

Słuchaczami kursu mogą być osoby, które maja ukończone przynajmniej gimnazjum, bez ograniczenia wieku.
Ze względu na charakter zajęć oraz specyfikę zawodu, kandydatów do podjęcia nauki na tym kursie powinny cechować:

 • spostrzegawczość i podzielność uwagi
 • zdolność do szybkiego podejmowania decyzji
 • wrażliwość estetyczna
 • precyzja i poczucie odpowiedzialności w pracy
 • dobra kondycja fizyczna (zwłaszcza nóg, rąk i pleców)
 • sprawność manualna
 • brak chorób skórnych i skłonności do alergii
 • prawidłowe widzenie obuoczne i rozpoznawanie barw
 • dobre wyczucie ciepła i zimna.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach kursu ukierunkowane są na opanowanie przez słuchaczy wysokich umiejętności zawodowych, a także na rozwijanie zdolności do nawiązywania kontaktów oraz dbałości o prestiż zawodu fryzjera.

Program nauki na kursie obejmuje: zagadnienia bhp, higienę, technologię fryzjerską, stylizację, fryzjerską działalność gospodarczą, język obcy w praktyce fryzjerskiej, profesjonalnego fryzjera, pracownię fryzjerską, praktykę zawodową.

Jesteśmy jedynym ośrodkiem, który w ramach kursu prowadzi praktyczną naukę zawodu na klientach z zewnątrz we własnej, wyposażonej w profesjonalny sprzęt pracowni fryzjerskiej. Praktykę zawodową można odbyć częściowo również w tej pracowni (w ramach czesnego). Ponadto, posiadamy pracownie specjalistyczne m. in. do stylizacji, makijażu, materiałów fryzjerskich. Wszystkie zajęcia odbywają się w jednym miejscu.

Pracujemy na preparatach znanej na polskim rynku firmy Goldwell, która zapewnia nam między innymi szkolenie dla słuchaczy prowadzone przez profesjonalistów, trenerów fryzjerstwa.

W toku kolejnych wykładów, ćwiczeń i praktyk podczas kursu, jego słuchacze nabywają umiejętności w zakresie  wykonywania pełnego zakresu usług fryzjerskich, właściwej oceny jakości środków fryzjerskich, doboru oraz obsługi i konserwacji urządzeń i przyrządów fryzjerskich, doboru fryzur w oparciu o zasady antropometrii, doboru kolorystyki włosów, makijażu i ubioru w zależności od typu urody, doboru zabiegów pielęgnacyjnych do rodzaju włosów i skóry, komunikowania się z klientami, prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej oraz organizowania pracy zakładu fryzjerskiego, a w ramach zajęć nadobowiązkowych - wykonywania profesjonalnych makijaży.

Zdawalność egzaminów zewnętrznych przed OKE wśród absolwentów OMNIA Centrum Edukacji w ostatnich pięciu latach wynosiła średnio 98%. Dzięki wysokim kwalifikacjom, nasi absolwenci wygrywają rekrutacje u najbardziej wymagających pracodawców w kraju i za granicą. Wielu z nich prowadzi własne gabinety, w tym również za granicą.

Jako jedyny ośrodek mamy podpisaną umowę o współpracy z Zachodniopomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, na mocy której nasi absolwenci, bezpośrednio po egzaminie OKE, mogą przystąpić do egzaminu na tytuł mistrza w zawodzie (tytuł ceniony zwłaszcza na terenie Niemiec).

Aby zostać słuchaczem kursu kwalifikacyjnego w zawodzie fryzjer należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Kształcenia OMNIA następujące dokumenty:

 • podanie
 • świadectwo ukończenia szkoły przynajmniej gimnazjum - kopia, oryginał do wglądu
 • cztery podpisane fotografie
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do nauki w zawodzie fryzjera, wydane przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (skierowanie można otrzymać w sekretariacie szkoły)
 • aktualną Pracowniczą książeczkę zdrowia do badań sanitarno-epidemiologicznych,
 • kwestionariusz osobowy (druki w sekretariacie)
 • umowę o przyjęciu warunków uczestnictwa i płatności (druki w sekretariacie).

Grupy min. 10 osobowe.

Cena: 4 400,- zł 

Płatne w 22 ratach miesięcznych po 200,- zł każda.

Wszystkie niezbędne materiały wliczone są w cenę kursu.