NOWY NABÓR DO SZKÓŁ NA SEMESTR ZIMOWY - LUTY 2015
florysta
OSTATNIE MIEJSCA
W POLICEALNYM STUDIUM STYLIZACJI FRYZUR!
Zapisy trwają do 3 marca 2015 r.

Zapraszamy do skorzystania z oferty edukacyjnej OMNIA Centrum Edukacji

OMNIA działa w dziedzinie edukacji od 1988 roku. Działalność oświatowa firmy, obejmująca szkoły policealne oraz szeroki wachlarz kursów i szkoleń, realizowana jest przez następujące jednostki organizacyjne:

  

 

Działalność edukacyjna nadzorowana jest przez Urząd Miejski w Szczecinie oraz przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą nauki w naszych szkołach policealnych oraz na kursach i szkoleniach.

Nasze atuty

OMNIA stale rozszerza i doskonali swoją ofertę edukacyjną. Nasze wieloletnie doświadczenia staramy się spożytkować tak, aby stworzyć słuchaczom jak najlepsze warunki do nauki i zdobycia zawodu. ...

Nasi słuchacze

Naszymi klientami są zarówno osoby indywidualnie podejmujące naukę, jak też osoby kierowane przez firmy i instytucje z terenu całego województwa zachodniopomorskiego i województw ościennych. Współprac ...